КОНТАКТИ

"ЗООМАРКЕТ НАДЯ"

Телефон:

+359884541637

Адрес:

ул. „Явор“, 9010 Левски, Варна

Работно време:

Понеделник - 9:00–19:00

Вторник - 9:00–19:00

Сряда - 9:00–19:00

Четвъртък - 9:00–19:00

Петък - 9:00–19:00

Събота - 9:00–19:00

Неделя - 9:00–17:0

"ЗООМАРКЕТ НАДЯ 2"

Телефон:

+359884395067

Адрес:

ж.к. Възраждане I, Варна

Работно време:

Понеделник - 9:30–19:00

Вторник - 9:30–19:00

Сряда - 9:30–19:00

Четвъртък - 9:30–19:00

Петък - 9:30–19:00

Събота - 9:30–19:00

Неделя - 9:30–17:0